Aleš Kohl

Zažili jsme povodně, tornádo, okupaci v roce 1968. Nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat naléhavou pomoc my. Využijme stále globálnějšího světa k dobrým věcem. Kapky se mohou slévat do veliké řeky.