Příběhy dárců Klubu přátel

Příběhy dárců Klubu přátel

Stanislava Benešová

Stanislava Benešová

Došla jsem k názoru, že když můžu, tak bych měla pomáhat. Rozhodla jsem se měsíčně, alespoň menší částkou přispívat více organizacím .

Mykola Kozlow

Mykola Kozlow

Pomoc lidem v tísni ... je úkolem civilizované společnosti.

Martin Preiss

Martin Preiss

Člověk v tísni má moji dlouhodobou důvěru. Sleduji jeho počínání a pomoc v celosvětovém měřítku. Je pro mě zárukou, že můj finanční příspěvek bude dobře použit. A krom toho, když mohu, rád pomohu. Všichni lidé nemají v životě takové štěstí, jako já...

Pavel Fiala

Pavel Fiala

Vždy jsem se snažil pomáhat lidem v nouzi. Finanční příspěvky jsem ale vždy posílal nárazově, vždy když se stala nějaká tragédie, která mne k pomoci vyprovokovala. Jenže tragédií je čím dál víc a některé trvají již dlouho. Někde je prostě potřeba pomáhat dlouhodobě. Proto si myslím, že kromě nárazových příspěvků nastal čas začít přispívat i pravidelně. Člověk v tísni má s pomocí zkušenosti a ... Více

Karolina

Karolina

Jsem matka samoživitelka a tak vím, jak je to někdy v životě těžké... Člověk se může ocitnout v situaci, kdy je odkázán na pomoc druhých. Není to ostuda požádat o pomoc, když ji člověk potřebuje! Já i mé děti jsme díky Bohu zdraví, nic nám neschází a tak rádi pomáháme těm, co takové štěstí nemají. Ráda bych inspirovala více lidí k pomoci druhým... Pomáhat se nemusí pouze finančně, téměř každý má ... Více

Petr

Petr

Jsem přesvědčený, že lidé si mají navzájem pomáhat. Tak jsem byl vychován a snažím se tak vychovat i své skvělé děti. A když mám to štěstí, že jsem zdravý a daří se mi dobře, je mojí povinností myslet na ty z nás, kteří takové štěstí nemají. Myslím na obyčejné lidi postižené válkou se kterou nesouhlasí. Myslím na nemocné, kteří si svou nemoc nevybrali. Nepřispívám mnoho, ale věřím, že nás bude ... Více

Hana B.

Hana B.

Čas od času přispívám jednorázovými částkami na projekty, které mě nějakým způsobem osloví. Budu tak činit i nadále, ale taky vím, že Človék v tísni pomáhá vždy a všude tam, kde je potřeba. Proto mi stálý, byť nevelký příspěvek připadá jako dobrá volba.

Marketa

Marketa

Snažím se finančně podporovat smysluplnou pomoc lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí. Jsem ráda, že existují organizace, které se o tyto lidi starají a pokoušejí se zlepšit jejich osud. Sama nemám možnost se do této práce zapojit. Pochopila jsem, že pravidelný finanční příspěvek je vhodnější než příspěvek jednorázový. Věřím, že Člověk v tísni si za svou dlouholetou práci zaslouží ocenění a ... Více

Ninka

Ninka

Sama dobře vím, jaké to je potřebovat pomoc. A uvědomuju si, jak důležitý je pocit, “že v tom člověk není sám”. Jsem vděčná, že to mohu do společnosti aspoň trochu vracet. Je mi ctí být v klubu přátel ❤️