Danuta

Jsem nesmírně vděčná Bohu že žijeme v míru. A naší povinností je pomáhat lidem a dělit se s tím co máme.