David Anthony Procházka

David Anthony Procházka

S manželkou jsme dospěli k závěru, že i když beru učitelský plat a ona je na mateřské, stále je mnoho potřebnějších lidí, kterým naše tisícovka měsíčně může zásadním způsobem změnit život. A proč právě Člověku v tísni? Přesvědčil mne manažerský příběh, který mi o Člověku v tísni vyprávěla Jana Abíková, která pro vás pracuje. Má velký dar vcítění a dokáže ho dobře sdílet.