Filip

Filip

Vnímám svět jako nespravedlivý a selektivně krutý. Taková je příroda - potravní řetězec, nemilosrdné soutěže o kořist, konflikty, katastrofy, strádání, nemoce... My lidé, patříc mezi tvory obdařené rozumem a city, máme možnost tyto nespravedlnosti mírnit, pomáhat v nouzi, činit utrpení snesitelnější a vnášet do nemilosrdného světa naději na radost ze života. A měli bychom ji využívat tam, kde je to aspoň trochu možné. V Člověku v tísni tak činíte s nejvyšším nasazením a proto máte mou podporu.