Gabriela

V určitém okamžiku jsem si řekla, že je třeba pomáhat lidem v nouzi. Chtěla jsem se zaměřit na více oblastí, jak v ČR, tak v zahraničí. Dlouho jsem váhala, jak pomoc realizovat. Nakonec jsem rozdělila uvažovanou měsíční částku pro více organizací. Řekla jsem si, že když každý kdo může (včetně mě) daruje malý dar na více projektů, dosáhneme společně velkých cílů. Svět pak může být hezčí místo :)