Hana

Projekty Člověka v tísni jsou smysluplné. Pomáhají přímo na místech, kde jsou starosti a problémy, bohužel často i válečné konflikty. Příspěvky této nadace pomohli postavit školy pro chudé děti, učí dospělé, jak obdělávat půdu, daří se zajistit vodu(studny) pro místa, kde je vody závažný nedostatek. A šlo by pokračovat dál. Je to viditelná práce lidí této nadace, která mě vedla k rozhodnutí pravidelně přispívat.