Helena Trösterová

Moje motivace k přispívání nadaci Člověk v tísni je velmi jednoduchá. Byla jsem u toho, když byla založena a začala pracovat. Společně jsme spoluexistovali v tzv. tesko domě v ČT, kde jsem byla zaměstnána v oddělení pro styk s diváky. Sledovala jsem po celá léta užitečnou a především neanonymně cílenou pomoc této nadace ve všech koutech světa, všude tam, kde to bylo aktuálně třeba. Vážila jsem si a vážím si i nadále všech lidí, kteří v nadaci pracují a pomáhají. Dlouho jsem finančně přispívala a budu tak činit i nadále s vděčností a úctou.