Ing. Miroslav SKŘIVÁNEK Ph.D.

Nikdo z nás, žijící ve svobodné a prosperující zemi si nedokáže představit život člověka ve válečném konfliktu, život v nouzi a bídě po živelné, epidemiologické či občanské katastrofě. Život chápeme jako skvělou samozřejmost bytí na této planetě. Je to ale jinak. Každý máme osobní odpovědnost za životy ostatních na celé Zemi. A já se, díky Vám a Vaší iniciativě Člověka v tísni, snažím svou odpovědnost i tímto naplňovat. Děkuji Vám za možnost být člověkem.