Irena S.

Irena S.

Uvažovala jsem o možnostech, jak přispět na projekty, které považuji za potřebné. Možná i pro svůj vlastní dobrý pocit, možná z vděčnosti, že já někoho podpořit můžu. Stále častěji a naléhavěji si uvědomuji, jak pomíjivé všechno, co teď máme a co je nám dopřáno, může být, a jak se život může různými okolnostmi člověku zcela změnit. Instituci Člověk v tísni jsem si vybrala z toho důvodu, že v ní mám naprostou důvěru. A projekty, který se věnuje, chci podpořit. Pokládám je za správné.