Ivan Lipovský

Důvodem je potřeba pomoci a nejen díky panu Pánkovi mám k Člověku v tísni důvěru, že pomoc vkládám do dobrých rukou.