Jan

Máme to štěstí žít v Evropě, která netrpí ani nedostatkem základních životních potřeb, ani v ní neprobíhají ozbrojené konflikty, ale která také významnou měrou ovlivnila životní podmínky lidí na jiných kontinentech a mimo jiné přispěla ke globálním změnám klimatu naší planety. A důsledky našeho dřívějšího počínání teď ohrožují milióny lidí, kteří za to nemohou a kteří (na rozdíl od nás) nemají ani to štěstí mít jistotu dostatku pitné vody a potravin. Měli bychom si přiznat, že v globálním světě máme také globální odpovědnost. Prostřednictvím humanitárních organizací můžeme přispět na pomoc těm, kteří jsou (opět na rozdíl od nás) ve skutečné nouzi. Děkujeme Člověku v tísni, že nám umožňuje takovou pomoc zprostředkovat.