Jana

Jana

Přestože jsem již seniorka, tak pomáhám menšími částkami pravidelně. Na světě je tolik utrpení, ať vinou klimatických změn či zpupností některé části obyvatel této země, že pomoc je žádoucí a důležitá. Ať jsou to třeba jednorázové "Nocleženky", "Štědrá večeře", SMS při záplavách nebo dlouhodobější podpora, pro kterou jsem se rozhodla nyní. Současně děkuji za tuto organizaci, které plně důvěřuji.