Katka

Důvodem, pro který jsem se rozhodla stát pravidelným přispěvatelem, byla snaha umožnit Člověku v tísni žádat o grantovou podporu, a tedy umožnit stabilní a předvídatelný příjem prostředků. Člověk v tísni opakovaně prokázal, že dokáže efektivně a rychle, a především chytře pomáhat, kde je třeba, ať už krátkodobě, nebo dlouhodobě. Současně vnímám, že prostředky nepoužívá tolik na obhajobu vlastní existence a sebezviditelnění, ale opravdu na organizaci podpory.