Ludmila Voříšková

Jsem narozena v r. 1948: V r. 1951 byl můj otec odsouzen na 11 let, jako politický vězeň. V roce 1953 ve vězení zemřel.Dětství a mládí bylo plné obav , nedostatku. Po změně režimu jsem si myslela, že se věci obrátí k lepšímu. Bohužel jsem v 50 letech dostala výpověď a to byl o zklamání, které mě zlomilo. Ztratila jsem jakékkoliv důvěru v život. Chci pomoci zemím, které mají obtížněji podmínky pro lidi, kteří tam žijí.