Lukáš Vlček

Dobrý den. Rozhodl jsem se darovat každý měsíc 111 Kč pro Člověka v tísni, zejména na pomoc lidem na Ukrajině. Tento válečný konflikt je v podstatě v těsné blízkosti Evropské unie, tím pádem i České republiky. Ale hlavní důvod je ten, že osobně znám několik lidí ze západní Ukrajiny, většina z nich bydlí a pracuje v České republice. Jsou to poctiví lidé, pracovití řemeslníci. Také jsem měl možnost navštívit (v roce 1999) oblast, která byla kdysi součástí Československa, tedy území podkarpatské. Je mi lidí na celé Ukrajině nesmírně líto, nedá se ani vyjádřit, co cítím, když si uvědomím, jaké hrůzy musejí snášet. Neumím si to ale představit a nechci ani domýšlet situaci, že by takový děs přišel k nám...