Marcela Zelinková

Zareagovali jsme na FB žádost organizace Člověk v tísni a stali jsme se jejími přáteli. Domníváme, že v současné složité době je třeba podporovat projekty, které pomáhají tam, kde to je nejvíce třeba.