Marie

Marie

Zdravím všechny, kterým není lhostejný život jiných lidí. Těch lidí, kteří se dostali kdekoli na světě bez svého zavinění do tíživé situace, kteří žijí v nouzi, o hladu a žízni, v otřesných životních podmínkách, zažili nějakou přírodní katastrofu a ztratili střechu nad hlavou i živobytí či museli uprchnout ze své země zmítané válečným konfliktem a zachránit si tak holý život. Zdravím i ty, kteří ještě váhají a nevěří, že jejich pomoc - případný finanční příspěvek Člověku v tísni - se dostane tam a těm, kteří tu pomoc skutečně potřebují. Těm mohu jen říci, pokud jste ochotni pomoci, neváhejte, je to tak. Pokud vám říká něco slovo humanismus, přidejte se. Sama přispívám Člověku v tísni už asi 20 let, příspěvky jsem do nedávné doby posílala jednorázové na konkrétní humanitární projekty, které jsem si sama dle svého uvážení vybírala (pomoc pro snadnější život v různých zemích Afriky, po tsunami v Thajsku, Srí Lance, Japonsku, zemětřesení na Haiti, pro tábory utečenců ze Sýrie ... naposledy lidem válkou zmítané Ukrajiny). Od dubna 2022 jsem se rozhodla přispívat pravidelně měsíčně. Sice menší částkou, než jsem dávala jednorázově na vybrané projekty, ale dozvěděla jsem se od Člověka v tísni, že na každou darovanou stovku přispěje OSN či jiná podobná organizace devíti stovkami na jí vyhlášené humanitární projekty. Tedy do projektu, do kterého se Člověk v tísni přihlásí, z vybraných prostředků od nás jednotlivců vloží 10 % a zbylých 90 % organizace, která projekt vyhlásila. Díky takovému kofinancování lze pomoci co největšímu počtu postižených obyvatel na světě. Pokud budu moci, budu dál pomáhat. Člověk člověku v nouzi by měl podat pomocnou ruku. Jsem o tom přesvědčená, Marie.