Marketa

Marketa

Snažím se finančně podporovat smysluplnou pomoc lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí. Jsem ráda, že existují organizace, které se o tyto lidi starají a pokoušejí se zlepšit jejich osud. Sama nemám možnost se do této práce zapojit. Pochopila jsem, že pravidelný finanční příspěvek je vhodnější než příspěvek jednorázový. Věřím, že Člověk v tísni si za svou dlouholetou práci zaslouží ocenění a důvěru.