Michal Vlček

Michal Vlček

Jsem občanem České republiky, což je země založená na základech humanismu, svobody a demokracie. Chci, aby tyto výše uvedené možnosti měli všichni lidé na tomto světě. Chci, aby demokracie nebylo sprosté slovo. Chci, aby politikou tohoto státu byla lidská práva a pomoc bližnímu, nikoliv lhostejnost k osudu jednotlivce a k osudu celku. Chci, aby možnost vzdělání, svobodného pohybu mělo více a více lidí na tomto světě. Chci, aby pravda a láska zvítězila nad lží a lhostejností.