Miloslav Bělský

Není to složité. Cítím určitou povinnost pomoci někomu jinému, když sám mám dostatek.