Mirka

Mirka

Člověku v tísni, mám důvěru v toto tvoje společenství lidí, kteří pomáhají všemi směry, doma i v zahraničí. Vidím, že dokážou být rychle tam, kde je pomoc potřeba. Konají tak, i když jsou v ohrožení života. Co mi dává důvěru v tuto nadaci je i osobnost pana Pánka a jeho neutuchající schopnost tolik let neustále žít tento život . Je to profík a muž s velkým srdcem. Člověku v tísni, máš týmy lidí, kteří operují ve světě či malých městech u nás doma a pomáhají potřebným. Patří jim můj velký dík a obdiv.