Mykola Kozlow

Mykola Kozlow

Pomoc lidem v tísni ... je úkolem civilizované společnosti.