Ondřej Kubů

Podporuji aktivity Člověka v tísni v oblasti vzdělávání a lidských práv v ČR i ve světě. Pokračujte ve skvělé práci.