Petr

Petr

Jsem přesvědčený, že lidé si mají navzájem pomáhat. Tak jsem byl vychován a snažím se tak vychovat i své skvělé děti. A když mám to štěstí, že jsem zdravý a daří se mi dobře, je mojí povinností myslet na ty z nás, kteří takové štěstí nemají. Myslím na obyčejné lidi postižené válkou se kterou nesouhlasí. Myslím na nemocné, kteří si svou nemoc nevybrali. Nepřispívám mnoho, ale věřím, že nás bude víc. Obyčejní lidé by si měli pomáhat!