Petr „Pavouk“ Hajner

Petr „Pavouk“ Hajner

Již řadu let přispívám pravidelně malými částkami několika českým i slovenským neziskovkám. Aktivity Člověka v tísni jsem několikrát podpořil prostřednictvím Skutečného dárku nebo při jednorázových sbírkách, považuji tuto formu pomoci za velmi zajímavou. Lidé z této NGO mne poté oslovili, zda se nechci stát pravidelným dárcem. Porozuměl jsem tomu, že forma trvalého dárcovství je pro činnost Člověka v tísni hodně důležitá. Člověk v tísni má moji plnou důvěru. Děkuji a vím, že mám za co.