Radek

Každý z nás (a hlavně my, co jsme se narodili v dobré době na dobrém místě) má odpovědnost k okolnímu světu i ostatním lidem. V okolí se mohu angažovat sám, ale na dálku to není jednoduché. Sleduji Člověka v tísni už dlouho a obdivuji lidi, kteří dokážou věnovat potřebným nejen pár peněz, ale hlavně svůj čas a energii. O to víc pak ty, kteří zasvětí se skromností a pokorou pomoci druhým svůj život. Tak sám aspoň přispívám tím nejmenším, čím mohu: pár penězi..