Štěpánka

Štěpánka

Dokud i jediný člověk na světě bude strádat hlady, nebude mít přístup k pitné vodě, lékařské péči nebo dostatečnému vzdělání, dokud i jediný člověk bude diskriminován za své náboženství, pohlaví či sexuální orientaci a dokud i jen jediný člověk bude usínat ve strachu - nikdo z nás není svobodný. Nemusíme přispívat jen finančně měnit svět můžeme i svými činy, které mívají větší dosah než si myslíme. Díky že pomáháte!