Štěpánka

Štěpánka

„Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.“