Vladimír Kropáček

Když vidím, jak se někdo snaží pomoci ve velmi problematických situacích, tak mám dojem, že je záhodno mu v tom být nápomocný, pokud to čas, situace a možnosti dovolují.