Zuzka

Zuzka

Dárcem jsem se stala z toho důvodu, že každý si zaslouží mít na světě aspoň stejné podmínky k žití jako ostatní. Bez rozdílu rasy, místa narození či sexuality. Snad můj pravidelný dar k tomu maličko pomůže, je mi ctí.