Příběhy dárců Klubu přátel

Příběhy dárců Klubu přátel

Jiří

Jiří

Když vidím, co se na Ukrajině děje, a rozhodně zprávy z války nevnímám jako vymyšlené, myslím si, že každý, kdo má aspoň průměrně placenou práci a děti má už dospělé jako já, nemůže tvrdit, že nemá těch několik stokorun měsíčně na pomoc těm, kteří to opravdu potřebují a do své svízelné situace se ani náhodou nedostali vlastní vinou. Mám vážné obavy, pokud teď nepomůže lidem na Ukrajině, může se ... Více

Marie

Marie

Zdravím všechny, kterým není lhostejný život jiných lidí. Těch lidí, kteří se dostali kdekoli na světě bez svého zavinění do tíživé situace, kteří žijí v nouzi, o hladu a žízni, v otřesných životních podmínkách, zažili nějakou přírodní katastrofu a ztratili střechu nad hlavou i živobytí či museli uprchnout ze své země zmítané válečným konfliktem a zachránit si tak holý život. Zdravím i ty, kteří ... Více

Lucie

Lucie

Dotýká se mě neštěstí druhých. …když můžu, pomáhám…. ….když mám, rozdělím se…. Na tomto světě nejsem sama….je pro mě samozřejmostí myslet na ostatní. Přidej se taky! Dnes pomoc nepotřebuješ, ale co zítra…? … nebo co jednou tvé děti...?

David Anthony Procházka

David Anthony Procházka

S manželkou jsme dospěli k závěru, že i když beru učitelský plat a ona je na mateřské, stále je mnoho potřebnějších lidí, kterým naše tisícovka měsíčně může zásadním způsobem změnit život. A proč právě Člověku v tísni? Přesvědčil mne manažerský příběh, který mi o Člověku v tísni vyprávěla Jana Abíková, která pro vás pracuje. Má velký dar vcítění a dokáže ho dobře sdílet.

Petra

Petra

Mám-li možnost finančně pomoci, myslím si, že je to potom samozřejmost. Podporovat smysluplnou a potřebnou práci Člověka v tísni, je to minimum, které mohu udělat.

Karolina

Karolina

Není mi jedno, že někteří lidé trpí nedostatkem základních potřeb. Soucícím s rodinami, prchajícími před válkou....

Lucie Procházková

Lucie Procházková

Vždycky jsem se snažila pomáhat. Od střední jsem se zapojovala do činnosti různých neziskových organizací ve svém okolí, dobrovolničila jsem. Bohužel už nemám tolik času na dobrovolnictví, ale pomáhat chci pořád. Jsem si vědoma, že mám velké štěstí, že vůbec můžu druhým pomáhat. A jelikož můžu, tak pomoci chci. Člověk v tísni je pro mě důvěryhodná organizace, u níž jsem si jistá, že peníze ... Více

Zuzka

Zuzka

Dárcem jsem se stala z toho důvodu, že každý si zaslouží mít na světě aspoň stejné podmínky k žití jako ostatní. Bez rozdílu rasy, místa narození či sexuality. Snad můj pravidelný dar k tomu maličko pomůže, je mi ctí.

Štěpánka

Štěpánka

„Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.“